Adıgey de iştirak edecek

Rusya Federasyonu Başkanının federal meclise yaptığı sunumda belirlediği görevlerin yerine getirilmesi kapsamında 2020-2023 kırsal alan ve 50 bin kişiden az nüfusa sahip kentlerde öğretmelik yapmak üzere çalışacak olanlar arasında bazılarına bir sefere mahsus olmak üzere bir milyon ruble destek verilecek.

Günümüz itibariyle Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim bakanlığı tarafından  sitelerinde ‘Köy Öğretmeni’ başlığı altında Rrusya Federasyonundaki tüm bölgelerdeki kadro açıklarının listesi yayınlandı.

Arzulayan her öğretmen söz konusu portal üzerinden gerekli bilgiye ulaşabilir; http://zem­teacher.edu.ru.

Bir sefere mahsus olarak verilecek para müsabaka yolu ile verilecek.

Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basın Bürosunun verdiği bilgiye göre cumhuriyetimizde üç yıl içerisinde 39 öğretmene bu destek verilebilecek.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi