IэшIэхэу текIуагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Нефтехимик» Тобольск – 88:67 (21:14, 26:10, 23:14, 18:29).
Тыгъэгъазэм и 25-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» къыхэ­­щы­гъэхэр: Александров — 19, Милютин — 13, Гапошин — 12, Еремин — 12.

Тыгъуасэ командэхэр ятIо­нэрэу Мыекъуапэ щызэIукIагъэх.