Адыгабзэм икъэухъумэнкIэ зэшIуахыгъэхэр

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ Советэу АР-м и ЛIы­шъхьэ дэжь щызэхэщагъэм зэхэсыгъо иIагъ. КъумпIыл Мурат иунашъокIэ ар зэрищагъ гъэсэныгъэмкIэ министрэу КIэрэщэ Анзаур. Апэрэ … Читать далее Адыгабзэм икъэухъумэнкIэ зэшIуахыгъэхэр