ЛIыжъ ЩтыргъукIым фатхын алъэкIыщт

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иобщественнэ приемнэ ты­гъэгъазэм и 6-м къыщегъэжьагъэу и 25-м нэс Адыгеим икIэлэцIыкIухэр зыфаехэ шIу­хьафтынхэр зэрытхагъэхэ письмэхэр ЛIыжъ ЩтыргъукIым щыфатхынхэ алъэкIыщт.

Мы чIыпIэм нахьыжъхэр щагъэгъозэфэхэ кIэлэцIыкIухэм ежь аIэкIэ Великий Устюг щыIэ ЛIыжъ ЩтыргъукIым яшIоигъоныгъэхэр фатхынхэ амал яIэщт. Нэужым ахэр къадэхъуным ежэщтых.

— Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ иобщественнэ приемнэ нэбгырэ пэпчъ зыфи­гъэзэн ылъэкIыщт. Ар зыдэщытыр: къ. Мыекъуапэ, ур. Гагариным ыцIэ зыхьырэр, 74-рэ; (блыпэ — мэфэкум сыхьатыр 10.00 — 12.00-м ыкIи сыхьатыр 15.00 — 17.00-м, бэрэскэшхом — сыхьатыр 10.00 — 12.00-м) — къытыгъ ГъэIорышIапIэм ипресс-къулыкъу.