Her zaman devam etmesi çağrısında bulundu

«Tutumlu hükümet» isimli projenin yaşama geçirilişi üzerine koordinasyon kurulunun gerçekleştirdiği toplantıyı AC Tlışhası Kumpıl Murat yönetti.

 AC Tlışhası ve bakanlar kurulu idari işler amir yardımcısı Hotko Saniyet ‘Tutumlu Hükümet’ projesinin uygulanışı hakkında bilgi verdi.Onun belirttiğine göre projeye 14 organizasyon dahil.  Günümüz itibariyle bu kurum ve işletmelerde verimlilik 4 kattan 6 kata kadar artış gösterdi.

Mıyekuape belediye başkanı Andrey Getman’ın belirttiğine göre projeye duhullari belirli faydalar sağlıyor. «Temiz kent» isimli proje kapsamında sınıflandırılmış çöp toplama noktalarının sayısı yüzü aştı. «Toplum trafiği» isimli çalışma neticesinde yüzde 1,3 oranında ulaşımda yapılan hatalar azaltıldı.

Kumpıl Murat yol aydınlatılması ve yaya geçitlerine özel itina gösterilmesi çağrısında bulundu. En son normlara uygun kendi enerjisini temin eden tasarruflu aydınlatma araçlarının tüm yerleşkelere ulaştırılmasının da ana görevler arasında yer aldığının altını çizdi.

AC çalışma ve sosyal kalkınma bakanlığının projeye iştiraki hakkında bakan Mirze Canbeç bilgilendirmede bulundu. Bakanın belirttiğine göre bakanlık bu konuda üç dalda çalışıyor.

Yaşlılara yardımcı olunması, çok çocuklu ailelere yeni doğan çocuklar vesilesiyle destek olunması, Merkezi dökümantasyan-evrak kurumunun çalışmalarının daha da iyileştirilmesi. Söz konusu üç dalda da iyi sonuçlar elde edildiğini gösterir verilere sahip olduklarını da söyledi.

Yaşlıların tıbbi merkezlere gerektiğinde  ücretsiz ulaştırılmasını sağlamak üzere 10 mobil grup oluşturuldu, bir sefere mahsus yeni doğan çocuklar için aileye verilen para desteğinin daha hızlı verilmesi için gereken çalışmaları yaptılar, merkezi dökümantasyon-evrak merkezlerinde işlemlerin  iki kat daha hızlı olması temin edildi.

Mıyekuape Bira fabrikası ve Zarem isimli devlet işletmeleri de toplantıda çalışmalarına değindiler.

Kumpıl Murat; ‘Tutumlu Hükümet’ projesine katılan işletme ve kurumların bu konuda belli başarıları gözümüzün önünde — dedi.

ĞONEJIKO Setenay

Fotoğraf A. GUSEV

Çeviri AÇUMIJ Hilmi