Yaklaşık 15 milyon rubleye malolacak

‘Köy tipi yerleşkelerin stabil kalkınması’ isimli federal program çerçevesinde Adıgeyde yapılacak çalışmalarda bu yıl 14,6 milyon rublelik harcama yapılacak.

Bu harcamanın 9,9 milyon rublesi federal merkezce, 1,1 milyon rublesi cumhuriyetce 3,6 milyon rublelelik kısmı yerel idarelerce karşılanacak.

Adıge Cumhuriyeti tarım bakanlığının verdiği bilgiye göre, günümüz itibariyle Cece rayonundaki Dondukovske kasabasında, Mıyekuape rayonundaki Kuzey Doğu Meyvelikleri ve Tabaçne yerleşkelerinde doğal gaz iletim şebekesindeki çalışmalar tamamlandı.

Mıyekuape rayonuna bağlı Mefehable yerleşkesindeki benzer çalışmalar ise hala sürmekte.

2020 yılında ise Koşhable rayonuna bağlı İgnatiyevske yerleşkesinde doğal gaz dağıtım noktasının bitirilmesi planlanıyor.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi