Başarıları ile gurur duyuyoruz

Adıge cumhuriyetinin kuruluşunun 28. yılı kutlamaları çerçevesinde Devlet filarmoni binasında yapılan etkinliğe bölgenin idarecisi olan Kumpıl Murat katıldı.

Kutlama etkinliğine Adıge Cumhuriyeti meclisi başkanı Vlademir Narojne, federal ve cumhuriyet kurumları idarecileri, yerel idareler yöneticileri, Kabartay-Balkar ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları çalışanları vd. katıldı.

Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat kutlama etkinliğine gelenleri selamladığı konuşmada  cumhuriyetin kalkınmasına-ilerlemesine büyük katkıda bulunmuş bölgenin idareciliğini yapmış, Carıme Aslan, Şevmen Hazret ve Thakuşıne Aslana minnetlerini iletti.

Cumhuriyet idarecisi halkın yaşamının daha iyileştirilmesi, eğitim, kültür, sağlık, spor, inşaat, bölgelerin düzenlenmesi gibi konularda pek çok yapılması gerekenin olduğu tüm bunların üstesinden gerektiği gibi gelmek üzere hazır olduklarının altını çizdi.

Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat; Bölgemizde yaşayan insanların da desteği ile köylerimizin yerleşkelerimizin iyileştirilmesi işinde ilerliyoruz. Çocuk oyun ve spor alanları, sosyal öneme haiz diğer yeni tesisler yapıyoruz. Ana görevimiz cumhuriyetimizde yaşayan her bir ferdin iyi yaşam olanaklarına sahip olmasını sağlamaktır, — dedi.

Adıgey Tlışhası konuşmasınnda cumhuriyetimizde sosyal niteliklere sahip konulara önem verdiklerini belirtti.

Kumpıl Murat; — Çocuk sahibi olan ailelere yardımcı olmak, Gazilerin konutlarının iyileştirilmesi, çok çocuklu aileler, yetim çocuklar vb ile alakalı sorunların üstesinden gelmek ana görevlerimizdendir. Ulusal projeler kapsamında halka acil sağlık yardımının ulaştırılması, çocuk sağlığı, tıp alanında çalışanların hazırlanması gibi konulardaki sorunların üzerine çalışıyoruz. Sağlık sisteminin gelişmesi içim cumhuriyetimizde 6 milyar rublelik harcama yapıldı, — dedi.

Adıgey tlışhası eğitim alanına da cumhuriyetimizde eğilindiğini belirtti. Cumhuriyetimizde ulusal projeler kapsamında 13 kreş yapılması planlanıyor. Bunun yanısıra cumhuriyetimizde üç orta öğretim kurumu yapılması da planlanıyor.

Kumpıl Murat; — Önem verdiğimiz konulardan birisi de Cumhuriyetimize yatırımcıların çekilmesi, sayılarının artması. Bu alanda son yıllarda pek çok şey yaptık. Örneğin geçtiğimiz yılın altı ayı ile kıyaslayacak olursak 2019 yılının aynı döneminde cumhuriyetimize yapılan yatırım iki kat fazla oldu, 15,8 milyar rubleye ulaştı. Aynı şekilde tarım üretiminde de başarılı olduk, — dedi.

Kutlama etkinliği cumhuriyetimiz sanat grupları, şarkıcılarının katıldığı konser ile son buldu.

ĞONEJIKO Setenay

Fotoğraflar A. GUEV tarafından çekildi

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi