Dünya da övgü sahibi oldular

Adıge ulusunun nekahetten sıyrılması, tarihi topraklarında çoğalması, birliğinin pekiştirilmesi için Kardeş cumhuriyetimiz Kabartaye-Balkar’da 2014 yılında ‘Adıge Günü’ belirlendi. Bu gün, eskiden ürün hasadının bitirilip Adıgelerin tanrıya dua ettikleri güne 20 Eylüle denk getirildi.

Bu gün, Kabartaye-Balkar cumhuriyetinde geniş kutlanıyor, kararname ile devlet bayramları arasında, tatil günü, bu günü Adıge, Karaçay-Çerkes cumhuriyetlerinde ve yurt dışında yaşayan Adıgeler ‘birlikteysek güçlü olduğumuzu’ kavradıklarından kutluyorlar.

Gelenekselleştirdiğimiz şekilde biz de Kardeş cumhuriyetler olarak ortak sayı yayınlıyoruz, böylece olanaklarımız çerçevesinde bu günün kutlamalarına iştirak ediyoruz.

DERBE Timur

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi