Örnek alınası aileler

‘Aile Ocağı Günü’ öncesinde, Rusya 2019 yılı ailesi yarışmasının bölgemiz seçmelerine katılarak derece alan ailelerle Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat bir araya geldi.

Bu şölensel etkinliğe yukarıda adını andığımız müsabakaya katılarak derece alan Şevcen Kim ile Asiyet, Nikolay ve Larisa Udalov, Daçe Beslan ile Marine, Oleg ve Anna Sidirov, Çemeş Murat ile Fatima ve çocukları katıldı.

Yarışma organizatörlerinin yaptığı değerlendirmeye göre ‘Köy Ailesi’ alanında Daçe Bislan ve Marine’nin kurduğu aile birinci geldi. Aile, bu yılın 29-31 Ekim tarihleri arasında Moskovada yapılacak etkinliğe davet edildi, orada kutlanacaklar.

Adıge Cumhuriyeti Başı etkinlik başlangıcında katılımcıları selamladı, iyi bir ailenin asıl olması gerektiği konusunda güzel örnek olmaları sebebiyle kendilerini tebrik etti.

Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat; ‘— Huzurlu, çok çocuklu aileler toplumun köküdür, sizler de bu ailelerdensiniz. Nereye gidersek gidelim vakit ayırıp çok çocuklu aileleri ziyaret ediyor, nasıl yaşadıklarını gözlemliyor, çeşitli sorunları ele alıyor, yardımcı olabildiğimiz konularda destek oluyoruz. Rf. Başkanı Vlademir Putinin ‘ana görevlerden’ saydığı hususlar arasında çocuklara, annelere devletin destek olması da yer alıyor. Bunu cumhuriyetimizde gerekli olduğu şekil üzere gerçekeleştirme çabası içerisindeyiz. Bu günkü toplantımızda bir araya gelmiş bayanlar çocuk yetiştirme ve ailenin ocağı olma konumunda örnek olmaları yanısıra seçtikleri mesleklerde de aktif olarak faaller, başarılara sahipler. İşte böylesi yaklaşımlar kalkınmamızı sağlayıcı şeylerdir, — dedi.

Karşılıklı sohbet esnasında, ailelerin temsilcileri fikirlerini, başarılarını dile getirdiler. Ailelerin güçlendirilmesi ve onlara destek olunması konusunda Adıge Cumhuriyeti Başı’nın özen göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu aileler arasında elli yıldır birlikte yaşayanlar, çok çocuklular genç aileler de vardı. Devletin sağladığı destek sayesinde gençlerin köylere geri dönmeye başladıkları, tarımın yeniden canlanma aşamasına geçmesi ana temaları arasında yer alıyordu.

Kumpıl Murat; — Köyler uzmanlara ihtiyaç duyuyor. Bunu göz önünde bulundurarak, var olan devlet programları sayesinde gençleri, mesleğinde uzman olanları köylere çekmek, iş konusunda memnun etmek çabasındayız, bu konuya eğilmeye gelecekte de devam edeceğiz, — dedi.

Adıge Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Natalya Şirokova,  Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Mırze Canbeç etkinliğe katılan aileleri tebrik etti

Kumpıl Murat; — Rf. Başkanı ve Federal merkezin desteği olmadan böylesi iyi göstergelere sahip olamayız, bu yüzden onlardan çok razıyız. İnsanlarımızın Adıgeyde yaşıyor olmaktan onur duymaları ve daha ileri düzeyde gelişmek için gerçekten çalışacağız. Bu konuda sizin gibi ailelere pek çok hususta güveniyoruz, — dedi.

Etkinlik sonunda davet edilen ailelere teşekkürnameler ve ödülleri Adıge Cumhuriyeti Başınca verildi.

THAKOHO Adam

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi