Kumpıl Murat görevlendirmede bulundu

Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat,  bu yakınlarda Tlevustenhable kasabası idaresine atanan Ğonejıko Artur ile yaptığı toplantıda söz konusu yerel idarenin gelişimi konusunu ele aldı.

Toplantıya, AC Başbakanı Aleksandr Narolin, Yerel idarelerle ilişkiler komitesi başkanı Çedekoy Ruslan, Tevçoj rayonu başkanı Haçmamıko Azamat da katıldı.

Adıge Cumhuriyeti Başı’nın belirttiğine göre Tlevustenhable yerleşkesi, üzerinde çeşitli beklentiler kurulabilecek bölgelerimizden, M4 DON otoyolu üzerinde, bu da yerel idarenin kalkınması bağlamında yararlı bir etken.

Kumpıl Murat rayon ve söz konusu kasabanın idarecilerini yatırımcılar için çalışma alanları düzenlemeleri, mühendislik ve ulaşım altyapılarını oluşturmaları — daha da geliştirmeleri konusunda görevlendirdi.

Belirtildiğine göre federal programlardan faydalanarak zamanı gelmiş bu işlerin üstesinden gelmeleri mümkün.

Ayrıca Adıgey Başı tarım ve hayvancılığın da gelişmesi için özel sektör ve ailelerin çalışmalarının büyük önemi olduğunu belirtti. Özellikle Tlevustenhable ve Tığurğoy köyü çevresinde çevre temizliği normlarına riayet edilir düzenlemeler yapılmasının zorunluluğunun altını çizdi.

Bunların yanı sıra Cumhuriyet başının en çok üzerinde durduğu konu halk sağlığı ve halkın yaşam seviyesinin gelişltirilmesi hususuydu. Bu yüzden sosyal öneme haiz binaların yapılacağı alanların tesbit edilip ayarlanması gerektiğini de söyledi.

Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat;  « Gücümüzü harcamamız gereken konu halkın yaşamının daha iyileştirilmesi ve hayat sürelerinin artması için yapılacaklardır. RF başkanı Vlademir Putin’in  ulusal projelerde bölgelere yüklediği ana görevler arasında bu da yer alıyor.», — dedi.

Tlevustenhablenin yeni idarecisi Ğonejıko Artur toplantı katılımcılarını  bölgenin kalkınması ve yaşayanlarının hayat standartlarının iyilişterilmesi konusunda elinden geleni yapacağı konusunda güvendirdi.

Adıge Cumhuriyeti Başı Basın Bürosu

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi