Güzel bir buluşma yeri oluyor

Fışt-2019 etkinliğine katılan komşu bölgelerden gelmiş olan gençler dağ tırmanışını gerçekleştirmeden RF. Devlet bayrağı günü anısına yapılan Adıge Cegu’suna katıldılar.

Aynı zamanda Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes, Krasnodar eyaleti ve Adıgeyin çeşitli bölgelerinden gelen gençler de dans etti.

Cegu Hatıyakoluğunu Yerıgo Adam’ın yaptığı gece hafızalarda kalacak.

Mışe Azamat ve Hupserıko Salbıy ise pşınawoydu.

Adıge xase tahamatesi, Tlımışeko Ramazan yardımcısı Beğuşe Alıy, yönetim kurulu üyeleri Tewu Aslan,  Kuyıj Kaplan, Staşu Yure, Kuyeko Asfar, organizatörlere yardımcı olan  Thakumaşe Nalbek, Abrec Aneta, Kobeşıç Diana, yurt dışından geri dönmüş olan Hıdzetl Abdullah, Çetavo İbrahim, Çopsıne Nuri ve diğerleri de etkinliğe katıldı.

Bu gecelerde yüzlerce kişi bir araya geliyor.

Juri başkanı Davur Ruslan’ın belirttiğine göre güzel dans edenlerin sayısı onları buluyor. Türkiyeden gelmiş olan Dzıbe Azamat ile Kristina Malyukova ise en iyi dans eden olarak seçildi, kendilerine Adıge Xase’nin ödülü verildi. Cegu wucle bitirildi.

SAHİDEKO Nurbıy

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi