Adıgeyin değerli konukları

Türkiyede yaşayan genç soydaşlarımızdan bir grup Adıgeye geldi.

10 kişiden oluşan grup bir hafta kadar Adıgeyde bulunacak, memleketimizin güzel yerlerini gezecekler.

Bir haftalık gezileri esnasında, AC milli müzesini, Mıyekuapede bulunan Doğu Halkları Sanat Müzesini, Adıge Devlet Üniversitesini, Mıyekuape Devlet Teknik Üniversitesini gezecekler. Bunun yanısıra Guzerıptl, Leğo-Nakhe, Sırıfıbğ vb. Adıgeyin güzel yerlerini de gezecekler.

Yurtdışından gelenlerin daha yoğun yaşadığı Mefehableyi de gezme niyetleri var.

ĞONEJIKO  Setenay

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi