Şölensel bir şekilde

Dün Adıge Cumhuriyeti hükümet sarayı önünde, Adıge Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı çalışanlarından takdirnameye hak kazananalar ve rayon polis şubelerine temin edilen teknik malzemelerin verildiği bir şölensel tören gerçekleştirildi.

Etkinliğe Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Mura, AC içişleri bakanı Vlademir Alay, bu bakanlıkla alakalı kurulmuş olan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çeşitli daire çalışanları vd. katıldı.

Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat; — Adıgeyin sosyo-ekonomik kalkınmasında, geniş halk kitlelerinin devlete olan güvenlerinin gelişmesinde polis teşkilatı çalışanlarının katkılarından dolayı onlara müteşekkiriz. Gelecekte de kanun koruyucu organların görevlerini eksisksiz yerine getireceklerine, toplumumuzda ve bölgemizde stabil yaşamın temini devamı konusunda çalaışacaklarına, halk güvenliğini gözeteceklerine güveniyorum.— dedi.

Etkinlikte AC içişleri bakanı Vlademir Alay, RF Polis Emeklilileri Derneği Bölge Şubesi başkanı Hut’ıj Azemat de birer konuşma yaptı.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kuruma bağlı çalışanlar içerisinden çalışmalarından dolayı takdirname verilmesi kararlaştırılanlara RF. İçişleri bakanlığınca takdirnameleri verildi, Bakanlık teşekkürnameleri sunuldu, rütbesi arttırılanlara yeni rütbeleri takıldı.

THARKOHO Adam

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi