Gezi, ilgileri çekiyor

Cumhuriyetimizde sadece dağlarda değil, rayonlarda da kentlerde DE yeni yeni gezi güzergahları açılıyor. Bu alanda ‘Mıyekuape’ projesi ilk.

Gezi cumartesi günleri düzenleniyor. Farklı güzergahlar arasında herkes ilgisine göre birini seçiyor. Örneğin ‘Elma vadisi’ isimli güzergah için yüz kişi bir araya geldi.

Halkı bilgilendirmek için sosyal ağlardan faydalanılıyor. Gezilere ailecek, eş dostlarla veya öğrenci grupları halinde katılım oluyor.

Mıyekuape belediyesi kültür dairesi müdüresi Tsey Roza’nın belirttiğine göre katılımcılar arasında kent sakinleri dışında da katılanlar oluyor. Moskova, Petersburg gibi kentlerden şehrimize gelmiş olanlar memnuniyetle bu gezilere katılıyor. Bu gezilere ilk kaydını yaptıran grup ise Psıfabeden gelen gruptu.

ŞAVKO Aslanguaş

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi