Planlanan zamandan önce bitirilecek

Adıgeyde ulaşım ağına önem veriliyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de Tlevusten hable yol kavşağı.

Bu kavşak tamamlandığında Krasnodara uzanan yolun trafiği daha hafifleyecek ve aynı zamanda yol güvenliği açısından da ilerleme kaydedilecek.

Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat’ın belirttiğine göre Devlet ricalinin en üzerinde durduğu konular arasında çağdaş ulaşım ağının sağlanması da yer alıyor.  Bu yüzden ilgili federal kurumlar ve ‘Avtodor’ arasındaki işbirliği sayesinde büyük projeler hayata geçiriliyor.– Misalen Tırguğoy ve Tlevustenhable kavşakları gibi.

Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat konuşmasında; ‘ — Ulaşım ağının düzenlenmesi bağlamında cumhuriyetimizde yapılan çalışmalar gözler önünde, yeni kavşaklar yapıyoruz, yolları genişletiyoruz, düzenliyoruz. Bu çalışmaları ulusal projeler kapsamında yürütüyoruz. Bizim için güvenli ve konforlu trafiğin sağlanması, bölge ekolojinin gözetilmesi önemli. Tüm bunlar cumhuriyetimiz yaşayanlarının yaşamlarını geliştiren bunun yanısıra bölgemize yatırımcı çekilmesine de vesile olan şeyler, — dedi.

Fotoğrafı ‘Avtodor’ basın bürosu iletti.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi