Шапхъэхэр зэблэхъугъэх

Зыныбжь имыкъугъэу Урысыем ицIыф Урысые Федерацием икIынымкIэ зэремызэгъыхэрэ лъэIу тхылъым итынкIэ шапхъэу щыIагъэхэм кIуачIэ яIэжьэп. Ащ фэгъэхьыгъэ унашъоу УФ-м и Правительствэ ышIыгъэм мы илъэсым имэкъуогъу мазэ и 12-м кIуачIэ иIэ хъугъэ. (УФ-м и Правительствэ унашъор зишIыгъэр 2019-рэ илъэсым ижъоныгъо­кIэ мазэ и 31-р ары, N 690-рэ).

2019-рэ илъэсым имэкъуогъу мазэ и 12-м къыщыублагъэу зигугъу тшIырэ лъэIу тхылъхэм ятынкIэ шэпхъакIэхэр щыIэх, ахэр Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистерствэ мы илъэсым имэзэе мазэ и 11-м ыштагъэх. АхэмкIэ лъэIу тхылъыр зыфэдэщтыр, ащ итын зэшIуахыным пае тхылъэу ищыкIэгъэщтхэр, лъэIу тхылъхэм зэрахэплъэщтхэ шIыкIэр агъэнэфагъэх.

КIэу къыхэхьагъэхэм ащыщ — сабыир IэкIыбым кIоным зэремызэгъырэмкIэ лъэIу тхылъыр зытхырэм джы къыритхэн фае ежь нэмыкIэу зыныбжь имы­къугъэм хабзэмкIэ ифитыныгъэхэр къэзыгъэлъэгъорэ ятIонэрэ цIыфым ыцIэ, ылъэкъуацIэ, ятацIэ, къызыхъугъэ уахътэр, къызыщыхъугъэ чIыпIэр, къэралыгъоу зицIыфыр ыкIи зыщыпсэурэр/зыдэтхагъэр (ешIэхэмэ).

Мыекъопэ районым ипрокуратур