Setenay günü ilgi çekici olacak

Adıgeyde ilk defa 23 Haziran tarihinde Setenay günü kutlanacak. Mıyekuapede Zekoşnığ Meydanında etkinlik gerçekleştirilecek.

Milli el sanatlarının halkça daha da bilinmesi için Abrec Goşefıj, Gume Larisa, Yisaye Anjela, Çurmıt Ruzana, Tevçoj Fatima ve diğerleri uygulamalı pratik sunumlar yapacak.

Ğosteko Ruslan, Teşu Nuкbıy, Patıko Aydemir ise ahşap çalışmalarını sergileyecekler.

Organizasyon heyeti başkanı Patıko Aydemir’in belirttiğine göre ön ayak oldukları bu çalışmayı Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının desteği ile daha da ileriye taşıyacaklar.

SAHİDEKO Nurbıy

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi