8 Haziran Sosyal Hizmetler Emekçileri Günü

Saygıdeğer Adıge Cumhuriyetinin sosyal alanlarda çalışan emekçileri!

Bu meslek bayramınızı yürekten-içtenlikle kutluyoruz!

İnsanların sosyal anlamda korunması-gözetilmesi devlet politikasının ana konularındandır. Bu politika sayesinde insanların anayasal hakları korunuyor, toplumun her kesiminden insan temel ihtiyaçları olan mülke sahip oluyor, sosyal işler daha iyi bir konuma geliyor.

Sosyal hizmetler emekçileri olmadan halkın sosyal ihtiyaçlarının teminine düzgün destek olunamaz. Mesleğinize derinden vakıf olmanız, insanlara yüreklerinizin açık olması, ve büyük bir merhamet duygusuna sahip olmanız sayesinde Adıgeyde yaşayıp zor duruma düşmüş olanlar zorlukların üstesinden gelebiliyorlar, her şeyin üstesinden gelebilecekleri inancını yeniden elde edebiliyorlar.

Halkın sosyal ihtiyaçlarının temininde aktif olarak çalışıyorsunuz, çağdaş teknolojiden faydalanıyorsunuz, çalışma alanınız ise daima gelişiyor.

Samimiyet içeren çalışmalarınızdan, üstlendiğiniz işlere olan liyakatınızdan dolayı sizlerden razı olduğumuzu belirtmeliyiz.

Aziz dostlar, sağlık esenlik içerisinde, iyi bir yaşam sürdürmeniz ve başladığınız tüm iyi işlerin üstesinden gelmeniz temennisinde bulunuyoruz!

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti Meclisi-Xase Başkanı Vlademir Narojne

Çeviri; Açumıj Hilmi