İş birliği içerisinde faaliyet gösterecekler.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat ‘Nahıjlar Konseyinin’ toplantısına iştirak etti.

Toplantıda bir araya gelenlerin ele aldığı temel konular ise şunlardı; Ulusal projelerin hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluş ve enstitülerinin cumhuriyet devlet organları ile uyumlu işbirlikleri, ekonominin gelişiminin temini için devlet yapısına olan güvenin arttırılması gibi hususlardı.

Adıgeyin kuruluşunun yüzüncü yıl kutlamaları da başlı başına bir tema olarak ele alındı. Toplantıyı Nahıjlar konseyi thamatesi Ğuçetl Nurbıy idare etti.

Toplantıya ayrıca Adıge Cumhuriyeti Tlışhası ve Meclis idari işler amiri Thakuşıne Murat, Kültür Bakanı Avutle Yure, Adıge Cumhuriyeti ulusal işler, yurtdışında yaşayan soydaşlar ve basından sorumlu komite başkanı Şhalaho Asker, sivil ve etnik toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler birlikleri temsilcileri de katıldı.

THARKOHO Adam

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi