Хэгъэгум изэнэкъокъу

Зыр къыхьыгъ

«Рязань» Рязань – «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ — 84:94.
Мэлылъфэгъум и 10-м Рязань щызэдешIагъэх.


ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Рязань» — «Динамо-МГТУ» — 100:66.
Мэлылъфэгъум и 11-м Рязань щызэдешIа­гъэх.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къызэриIуагъэу, зы зэIукIэгъур тиешIакIохэм къызэрахьыгъэм ишIуагъэкIэ зэнэкъокъум щылъыкIотэнхэ алъэкIыщт.

Мэлылъфэгъум и 14 — 15-м «Динамэр» къалэу Тула щешIэщт.