Adıge Xasenin 30. yılı

Kitap çıkartılacak.

Cumhuriyetimiz sivil toplum kuruluşlarından Adıge Xasenin kuruluşunun 30. yılı oldu. Xase yönetimi bu konu ile alakalı bir kitap çıkartılması kararı aldı.

Organizasyon heyetine 11 kişi seçildi. Heyetin başkanlığını Mekule Cebrail yapacak. Heyete devlet memurları, bilim  adamları, yazarlar, aktivistler dahil edildi.

Dzesej Zavurbıy, Açumıj Kazbek, Şhalaho Asker, Kuyeko Asfar, Tl’ımışeko Ramazan, Çemışo Gazi, Boleko Aslan, Beğuşe Adam ve diğerleri, Kırklar komitesi, devlet memurları ile işbirliği içerisinde  Adıge Cumhuriyetinin devlet düzeninin pekiştirilmesi ile alakalı yapılan çalışmalar hakkındaki hatıralar ilgi çekici.

 Çerkesçe, milli gelenek görenekler, yurtdışındaki soydaşlarımızla ilişkilerin pekiştirilmesi, Adıgelerin bir araya toplanmasının sağlanması yönündeki çalışmalar ile alakalı çeşitli yazılar bir araya getirilip derlenecek.

Organizatörler, konu ile alakalı ilgi çekici hatıralara sahip olanların, kitabın çıkarılması hususunnda yardımcı olmaları çağrısında da bulunuyorlar

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi