Tlışha yerel yönetim idarecileri ile görüştü

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat’ın 10 nisan tarihinde bakanlar kurulu üyeleri ve yerel idareler yöneticileri ile yaptığı toplantıda  ulusal projenin yaşama geçirilmesi, dijital yayınlara geçiş, federal supsidilerin kullanımı, bölgelerin hıfzıssıhhası gibi konular ele alındı.

Ulusal projeler hakkında yapılan konuşmalarda Kumpıl Murat Adıgey Başbakanı ve Başbakan Yardımcısının yerel idarelerde yapılan çalışmalardan bilgidar edilmesi ve bu alanlarda ortaya çıkan her türlü sorundan haberdar edilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kumpıl Murat;  « Bütçeden salınan mülkün tamamen açık-şeffaf  ve aynı zamanda  faydalı bir şekilde kullanılması gerekiyor. İşte o zaman büyük işlerin üstesinden gelinir. Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum, bütçeyi verimli ve gerekli tüm dökümantasyonu ile zamanında hazırladığımızda ulusal projeye salınacak federal mülkün miktarına etki eder», dedi.

Tlışha ayrıca bölgenin kalkınması için kent ve yerel idarelerin, rayonların aktif çalışmalarının da büyük önemi olduğunu belirtti.

Adıge Cumhuriyeti Başı;  «İnşaatçıları davet edin, iş adamları ile işbirliği içerisinde olun, Çalışmalarımızda Rusya Federasyonu Başkanının mayıs ayı talimattlarında yer alan hususlar birincil öneme haiz.», dedi.

Adıge Cumhuriyeti Başbakanı Aleksandr Narolin Dijital yayına geçiş sürecinde zorluk çekilmemesi için yapılması gerekenleri ele aldı. Başbakan cumhuriyetimiz yaşayanlarının bu konu hakkında yeterince aydınlatılması, bilgilendirilmesi sosyal destek anlamında dijital yayın adaptörlerinin temini gibi konulara eğilinmesi gerektiğini söyledi. Aleksandr Narolin bu konuda gönüllülerin de desteğinin alınabileceğini söyledi.

Bu konular yanısıra  bölgelerin hıfzıssıhhası da ele alındı. Tlışhanın talimatı doğrultusunda yerel yönetimlerce gelecek haftaların da cumartesi günleri imeceler ‘şıhaf’ düzenlenecek.

 Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi