Tüzüğü ele aldılar

Adıge Cumhuriyeti ve Krasnodar Krayı Müslümanları din idaresi kongresinde din ile alakalı konuların yaşamda uygulanması, tüzükte değişiklik yapılması ve diğer konular ele alındı.

Daha önceleri müftü peşpeşe iki kez seçilebiliyordu.  Yapılan değişiklikle, kongrede ele alınarak şayet gerekli görülürse daha fazla seçilebilmesi de mümkün olacak. Müftüye de kararname ile yeter-düzgün çalışma göstermeyenleri görevden alma yetkisi verildi.

Önceleri müftü seçimi gizli oylama ile yapılıyordu şimdi şayet seçimin yapıldığı kongre uygun görürse açık oylama ile de seçim yapılabilecek.

YEMT’ITL Nurbıy

Fotoğraf kongrede çekildi.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi