Federal merkezle işbirliği içerisinde

RF. Başbakan yardımcısı Vitalıy Mutko ile Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat Moskovada bir iş görüşmesi yaptı.

Önemle ele aldıkları konular arasında ‘Konut ve kent yaşamı’ federal programının hayata geçirilişiydi.

Kumpıl Murat bu federal program çerçevesinde üç başlığı yaşama geçirmeye hazır olduklarını belirtti. Bunlar; ‘Konut’, ‘Yaşam normlarına uygun olmayan konutların sayısının azaltılması’ ve ‘Kent yaşamının kolaylaştırılması’.

Belirtildiğine göre, bu yıl içerisinde cumhuriyetimizde 271 bin metrekare konut inşa edilecek. 2019 yılında yıkılma tehlikesi ihtiva eden konutlar arasından Mıyekluape kenti ve Yablonovske kasabasında 564 metrekarelik ev tahliye edilecek.

‘Kent yaşamının kolaylaştırılması’ programı çerçevesinde 24 kamusal alan, 36 toplu konut bahçesi düzenlenecek.

Kumpıl Murat; — Ulusal projelerin hayata geçirilmesinde bölgelere düşen görevlerin öneminin gayet farkındayız ve bu alanda Rf. Başkanının yaptığı görevlendirmelerin fayda sağlayacak bir şekilde yerine getirilmesi için çalışıyoruz. Projelerin her alanında çalışmalara başladık. Sosyal önem haiz binalar, spor komplekseklerinin inşası, konut komünal hizmetler ağının yenilenmesi, ulaşım alt yapısının geliştirilmesi, turizm sektörünün altyapısının tamamlanması gibi konularda büyük projelerimiz var. Her alanda devlet yöneticilerimizin desteklerinin farkındayız, federal merkezin desteği ile bu vazifelerimizi yerine getireceğimize güveniyoruz’ dedi.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi