Yardımcı oluyorlar

Cumhuriyetimiz idarecileri yurtdışında yaşayan soydaşlarımızla ilişikilerimizin pekiştirilmesi, geriye dönen milletdaşlarımızın adaptasyonu gibi konularda büyük çalışmalar gerçekleştiriyor.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhasının yakınlarda verdiği basın konferansında gazeteciler bu konuyu dile getirdiler.

Kumpıl Murat; — 2018 yılında geri dönenler gününün yirmincisini kutladık. Bu günün kutlanması 20 yıl önce Kosovadan soydaşlarımızın getirilmesi ile kök buldu. O dönemde cumhuriyetimizin edinmiş olduğu tecrübeyi Şam’dan (Suriyeden) gelen soydaşlarımızda kullandık. Günümüz itibariyle onların sayısı 800’e ulaştı. Adıgeyde Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail ve diğer ülkelerden gelen 2000 kadar kişi yaşıyor. Onların yaşama adapteleri, onlara destek olunması konusuna özenle eğiliyoruz, — dedi.

Yurt dışında yaşayan soydaş öğrenciler gruplar halinde her yıl Adıgeye davet ediliyor, onlar için ilgi çekici kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Aynı ulustan yaşıt gençlerin birbirlerini tanımaları sahip oldukları birikimi paylaşma olanağına sahipler. Böylesi yaklaşımın büyük önemi ve faydası olduğuna da şüphe yoktur.

Tarihi topraklarına dönenlere yardım edilmesi üzerine hazırlamış olduğumuz ‘2019-2021 yılları arasında yurtdışında yaşayan soydaşlar içerisinden kendi istekleri ile vatana dönmek arzusunda olanlara destek’ isimli  Adıge Cumhuriyeti devlet programı federal kurumlarca onaylandı. Programda belirlenmiş olduğu üzere üç yıl içerisinde 120 kişiye yardım edilecek, Adıge diasporası temsilcileri de bu kapsamda. Program mesleğinde uzman olanların cumhuriyetimize getirilmesi üzerine.

Cumhuriyetimize dönmüş Adıgelere yardımcı olma konusunda Dönüşçü Adaptasyon Merkezi’nin büyük çalışmaları var. Günümüz itibariyle Merkezin bulunduğu binada 11 aile yaşıyor, binanın köklü bir tadilatının yapılması planlanıyor.

Bunların yanısıra Cumhuriyetimize geri dönen soydaşlarımızın yaşamlarının düzene girmesinde  Sivil Toplum Kuruluşları ve şahısların da yardımı oluyor.

Cumhuriyetimizde Suriyeden gelen Adıgelere destek olmak üzere kurulmuş bir resmi komisyon da var. Bu komisyon onların tıbbi ihtiyaçları ve evraklarının hazırlanması, ücretsiz rusça öğrenmelerini sağlayacak kurslar vd. konularda destek oluyor.

Bunun yanısıra AC. Tlışhası Kumpıl Muratın talimatları ile kendisine bağlı olan kurumlar da çalışıyor. Örneğin 2018 yılı içerisinde Mefehableye içme suyu tesisinin döşenmesi tamamlandı, doğal gaz şebekesinin tamamlanması yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Önemli hususlardan bir diğeri ise geri dönenlerin iş bulması ve ailelerin karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi hususudur. Adıgeye geri dönen soydaşlarımızın bir kısmının çocukları cumhuriyetimizde doğdu, bununla da kıvanç duyuyoruz. Adıge diasporasından yüz kadar öğrenci bölgemizdeki üniversitelere kayıt oldu, 85 kadarı orta öğretim görüyor, 2018 yılında Lise bitirme sınavında 11’i iyi derece aldı.

Tarihi topraklarına geri dönenlere, böylesi niyete sahip olanlara cumhuriyetimiz idarecileri gelecekte de yardımcı olmaya devam edecek.

THARKOHO Adam.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi