Adıgey Başı, Rektör ile bir araya geldi.

Adıgey Tlışhası, Sosyoloji bilimdalında Prof. Dr., 1996 yılından itibaren Adıge Devlet Üniversitesi rektörü olan Hunego Reşid ile hükümet sarayında bir araya geldi.

Hunego Reşid’in rektörlük  süresinin bitmiş olması ve yeni rektörün seçilmesi sürecinde yapılanlar- yapılacak olanlar Cumhuriyetimiz üniversitesinin daha da gelişmesi için sahip olunan olanaklar hakkında konuştular.

Kumpıl Murat; ‘-Uzun yıllar boyunca faydalı bir şekilde, görevinize gayet vakıf oluşunuzla, sahip olduğunuz büyük tecrübe ile  Adıge Devlet Üniversitesi ülke genelindeki üniversiteler arasında iyi bir yer edindi. Kafkasyada iyi eğitim veren bir aydınlanma merkezi halini aldı. Bunu kanıtlayan şeylerden birisi üniversitede okumak isteyenlerin, yurtdışından yapılan müracaatlar da dahil olmak üzere artıyor olmasıdır. Bu üniversiteden mezun olmuş pek çok kişi günümüzde cumhuriyetimizin ekonomik ve sosyal kalkınması alanında büyük katkılar sunmakta », — dedi.

Hunago Reşid ise Kumpıl Murat’a, kendisine Adıge Devlet Üniversitesi rektörlüğü görevini yerine getirmiş olmasından dolayı verdiği değerden çok memnun olduğunu belirtti. Yeni seçilecek rektörün de üniversitenin edinmiş olduğu tüm iyi gelenekleri daha da ileriye taşıyacağını umduğunu söytledi.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi