Okullar için de Öğretmenler için de iyi

Köylerde, ufak beldelerde eğitimin çağdaş normlara uygun gerçekleştirilmesinin günümüzde önemi büyük.

Bu konuda cumhuriyetimizde üstesinden gelinenler gözler önünde – yeni okullar yapılıyor, var olanlar yenileniyor. Bu noktada ortaya çıkan bir diğer önemli husus ise buralarda çalışacaklar.

Rf. Başkanı Vlademir Putinin federal meclise gönderdiği çağrıda konu ile alakalı söyledikleri köy okullarında çalışanları sevindirici nitelikte; Putin 2020 yılından itibaren «Köy öğretmenleri » isimli programın faaliyete geçirilmesini uygun gördü. Bu çerçevede köylere ve ufak kasabalara çalışmak üzere gidecek öğretmenlere bir seferde bir milyon ruble verilecek.

Adıge Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığının bildirdiğine göre Adıge Cumhuriyetindeki 108 köy yerleşkesinde pedagoji alanında çalışan 2331 emekçi var. Bunların 2018’i öğretmen, 34 yaşına girmemiş olanlarının sayısı ise 433.

Bakanlığın yaptığı incelemeye göre bu yılın 1 eylül tarihinde 170 öğretmene daha ihtiyaç duyulacak.

En çok, matematik, rusça, yabancı dil, fizik, informasyon dersleri ve başlangıç sınıfları öğretmenlerine ihtiyaç duyuluyor aynı zamanda logoped, psikolog, defektologlar da azlar.

Devlet başkanının ön ayak olduğu bu konu köy okulları müdürlerini, üniversite öğrencilerini, sevindirdi. Öğretmenlerin köylere çekilmesinde, yaşam şartlarının iyileştirilmesinde bunun güzel bir olanak olduğunu düşünüyorlar.

Cecehable Orta öğretim kurumu müdüresi Çıç Zaire ile konu hakkında görüştük, yapılması planlanan değişimler hakkındaki görüşlerini bize aktardı.

Çıç Zaire; — Programı yerinde görüyorum. Okulumuzda yabancı dil eğitimi verecek öğretmenimiz az sayıda. Böylesi değişim sebebiyle gençlerin köylere çalışmak üzere geleceklerini umuyorum. Genç uzmanlar çağdaş-yeni olanaklara da vakıf olurlar, dersleri de daha ilgi çekici kılarlar diye düşünüyorum. Bütün bunların neticesinde de okullardan mezun olacak öğrenciler de iyi bilgi donanımı edinmiş olacaklar.

Neşukuaye köyü 8 numaralı ortaöğretim kurumu müdürü Çıç Valeri de konu ile alakalı görüşlerini bizimle paylaştı. Onun belirttiğine göre bu programın okullar için faydası gelir, ama üzerinde düşünülecek hususlar da var.

— Kimya, fizik, matematik öğretmenlerine ihtiyaç duyuyorum. Ama, mesela kimyayı ele alacak olursak bu ders 8. sınıflardan 11. sınıflara kadar var. Dört sınıfta haftada iki saatten toplam sekiz saat. Bu durumda bu öğretmen sekiz çalışma saatine sahip olacak,  bu miktar ise görevlendirme kapsamını doldurmuyor, işte burada bir soru ortaya çıkacak: tam görevlendirmesi olmayan bu öğretmenin alacağı maaş çok az olacağından bunu bile bile köye gelecek mi?  Bu arada şunu da belirteyim gençlere destek olmalarını, milyon ruble vermelerini destekliyorum fakat bu usulün daha sonra okula zararı dokunmaması eğitim alanında faydası gelecek şekilde düzenlenmesinin de gerekli olduğunu düşünüyorum.

ĞONEJIKO Setenay

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi