Tarih, kültür, dönem

Mıyekuapede Abhazya cumhuriyeti ile  kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesine hizmet etmesi amcıyla ‘Abhazya. Tarih, kültür, dönem’ ismiyle bir sergi açıldı.Mıyekuapede bulunan Doğu Halkları Sanat Müzesinde gerçekleştirilen açılış etkinliği farklı etnisitelerden insanları bir araya getirdi.

Müze müdüresi Kuşu Nefiset’in açılış konuşması ile etkinlik başladı.

Abhazya Kültür Bakanı Elvira Arsaliya, Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Avutle Yure, Abhazya Ressamlar Birliği Başkanı Vitalıy Ceniya, Adıge Cumhuriyeti Ressamlar Birliği Başkanı Yelena Abakumova, ünlü ressam ve mimar Bırsır Abdullah ve diğerleri de konuşma yaptılar. Sanatın halkları birbirine nasıl yaklaştırdığını ele alarak bu konuya devletin yaklaşımını da değerlendirdiler.

Cumhuriyetimizin ünlü ressamlarından Huaj Ramazan ‘ — Abhazya Ressamlar Birliğinin kuruluşu 80 yıl oldu, Adıgey Ressamlar Birliğinin ise kuruluşu sadece 40 yıl oldu. Aphazların milli sanatları bizden ileride. Abhazyada yağlıboya, grafik, heykel ve diğer sanat dalları iyi biliniyor. Adıgeyde de bu janrlar belirgin yer tutuyor. Biz de heykel alanında daha yaygın çalışmaya başladık. Kardeş cumhuriyetler arasındaki benzerlikleri de ele alıyoruz.

Abhazya kültür bakanı Elvira Arsaliya yaptığı abaza milli kıyafetlerini müzede sergiledi. Sadece Adıgeyde değil dünyada da tanınan stilist Staşu Yure’nin dediğine göre, Abhazyalı milli zanaatkarı aydınlatıcı niteliklerdeler.  Elvira Arsaliyanın kıyafetleri adeta canlılarmış gibi.

V. Tsivijbe, V. Ceniya, V. Hurhumal, B. Capua, K. Çerkeziya ve diğerlerinin eserleri de ilgi çekici.

V. Ceniyanın belirttiğine göre her erserin kendine mahsus bir tarihi var.

YEMT’ITL Nurbıy

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi