Yeni bakanlığın görevleri

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat Dijital Gelişim, Enformasyon ve Telekomünikasyon Teknolojileri  Bakanı Şıwu Zavurbek ile bir araya geldi. Toplantıya Adıge Cumhuriyeti Başbakanı Aleksandr Narolin de katıldı.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası RF. Hükümetince kabul edilen  ‘Rusya Federasyonu dijital ekonomi’ federal programının Adıgeyde fayda sağlayıcı şekilde yürütülmesi konusuna bu yeni oluşturulan bakanlığın eğilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Kumpıl Murat — Bu alan, büyük önemi olan fayda da sağlayıcı niteliklere haiz bir alan. Devletin yürütme organları sistemi, devlet ve yerel yönetim organlarının sağladığı hizmetlerin, ekonomik ve sosyal alanlardaki çalışmaların dijital ortamlandırılmasını Rusya idareceleri ana çalışmalar arasına aldı. Benzeri şekilde evrakların elektronik ortamda gönderilmesi-işlenmesi aşamasına tüm devlet kurum ve yapıları geçmeli. Bu yeni yaklaşımın iyi sonuçlanarak halkın yaşamının daha iyileşmesi, ülkenin gelişmesi yolunda hizmet etmesi gerekiyor., — dedi.

Şıwu Zavurbek ise, kendisine güvenilerek bu göreve getirildiği için teşekkür etti, elinden gelen olanakları dedğerlendirerek, tüm gücüyle çalışacağını belirtti.

THARKOHO Adam

Özert Çeviri; AÇUMIJ Hilmi