Dileğimiz, gelenekselleşmesi

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası belediye ve tüm yerel idarelere çok çoçuklu ailelere özel ihtimam göstermeleri, yardımcı olmaları, ilgili konularda aktif çalışmalar yapmaları talimatını verdi.

Cece Rayonunda, bu talimatın yerine getirilmesi konusunda yeni bir yaklaşım düşünüldü. Günümüzde Cece rayonunda üçüncü çocuğu doğan, artık çok çocuklu aileden sayılanlara Rayon idaresince hediyeler verilecek. Bu çalışmaya şubat ayında başladılar.

 2019 yılı başından itibaren Rayonda üçüncü çocuğu doğan  üç aile var. Natalya  ve Aleksandr Haritonov, Antonina ve Aleksandr Fomin, İrina İsmaylova ve Vlademir Danilov ailelerinin üçüncü çocukları doğdu.

Cece Rayonu başkanı Aleksandr Butusov bu ailelerle bir araya gelerek hediyelerini onlara sundu. Aileler, tebrik etti, böylesi desteğe bu yıl ilk defa başladılarsa da bunu iyi bir gelenek haline getireceklerini belirtti.

Çeviri AÇUMIJ Hilmi