Halkın kalkınma durumu araştırılacak

Rusya Federasyonu hükümetinin aldığı karar doğrultusunda  Adıge Cumhuriyetinde de halkın sosyo-ekonomik sorunları, bölgemizde yaşayan halkın aylık ortalama kazancı, sosyal programlara ne oranda iştirak ettikleri gibi konular araştırılacak.

Cumhuriyet yaşayanlarına kazançları, emeklilik durumları, devletin sağladığı ekstra kazançları, sosyal programlar, emeklilik veya diğer sigorta gelirleri-giderleri, az gelirli ailelere sağlanan yardımlar ve bunların ailenin yaşamına getirdiği değişiklikler vb. hususları içeren sorular sorulacak.

2017 yılından itibaren böylesi halk araştırmaları Rusya Federasyonu bölgelerinde yapılıyor.

Adıgeyde bu yıl yapılacak olan araştırmaya 432 ailenin alınması planlanıyor, bu ailelerin yarısı (216)  köylerde yaşayanlardan olacak diğer yarısı ise şehirliler arasından seçilecek.

Araştırma Mıyekuape ve Adıgekale kentleri, Penejıkuaye, Blaşepsıne, Hatıkuaye, Mamhığ, Şıncıye köyleri ve Cace, Hanskaya bucakları, ile Krasnooktyabrski ve Pobeda kasabalarında yaşayan aileler arasında yapılacak.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi