Büyük yatırım projesi

Devlet işletmesi olan ‘Rosatom’a bağlı ‘NovaVind’ company tarafından Adıgeyde yapılacak olan rüzgar enerjisi santralleri Rusyanın güney bölgelerinde yapılmakta olan yatırımlar arasında en büyüklerinden birisi.

Bu proje sadece cumhuriyetimiz ve bölge için  değil Rusya açısından da büyük bir proje. Aynı zamanda bölgemizin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak bunun yanısıra enerji sitemimizin stabil çalışmasına da hizmet edecek.

Bu proje Şovcen ve Cece Rayonlarında gerçekleştiriliyor.

Proje alanına rüzgarla çalışan 60 santral konulacak. Rüzgarı alacak bu pervanelerin yüksekliği ise 75 metre ile 135 metre arasında.  Söz konusu santraller yıllık  354 milyon kWt enerji sağlayacak.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat bu projenin gerçekleştirilmesi konusuna özel önem veriyor.

Özet Çeviri AÇUMIJ Hilmi