ЕшIэкIэшIур къыотэжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Арсенал» Тула – 111:98.
Щылэ мазэм и 16-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 6, Гапошин – 25, Абызов – 14, Еремин – 27, Кочнев – 16, Майборда – 10, Милютин – 3.

Хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзэныр ешIакIохэм къадэхъугъ. Кирилл Майборода зэкIэ идзыгъохэр хъагъэм ригъэфагъэх. Николай Ереминыр хъурджанэм пэблагъэ зыхъукIэ ухъумакIохэр къызэринэкIынхэ зэрилъэкIырэр къыхэтэгъэщы. Артем Гапошиным, Максим Абызовым, нэмыкIхэм уащытхъунэу шIыкIэ гъэшIэгъонхэр ешIапIэм къыщагъотых.

«Арсеналым» зэIукIэгъур шIуахьыгъэми, хъагъэм Iэгуаор бэрэ зэрэридзагъэм, гуетыныгъэу къы­хэфагъэм уасэ афэтэшIы, «Динамэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къызэрэтиIуагъэу, тиешIакIохэм спортыр зикIасэхэр нахьыбэрэ агъэгушIохэ ашIоигъу.
Мыекъуапэ ыкIи Тулэ якомандэхэр ятIонэрэу тыгъуасэ зэIукIа­гъэх.