Редакцием къатхырэ письмэхэр

Тыгу ренэу илъыщт

Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» илъэсыбэрэ Iоф щызышIагъэу, зэлъашIэщтыгъэ журналистэу ЛIэхъусэжъ Хьаджэрэтбый щыIагъэмэ ыныбжь илъэс 85-рэ хъущтгъагъэ.

2011-рэ илъэсым нэIуасэ ащ сыфэхъугъагъ, сыфэзышIыгъагъэр ишъэогъу кIасэу, тикъо­джэгъоу Нэхэе Рэмэзан ары. Ари илъэсыбэ хъугъэу мы гъэзетым исобкор. Мафэ горэм Рэмэзанэ итхыгъэхэр ыхьынхэу Мыекъуапэ зежьэм, садэжь къы­Iухьи сыздищэгъагъ. Джащыгъур ары Хьаджэрэтбый нэIуасэ сызфишIыгъагъэри. Нэужым ныбджэгъушIу тызэ­фэхъугъагъ. Рэмэзанэ сыригъу­сэу ыдэжь сыкIоу къыхэкIыщтыгъ, ежь тикъуаджэ къакIомэ тызэIукIэщтыгъ, телефонкIи ты­­зэфытеощтыгъ. Итхылъэу «ШIу­шIагъ» зыфиIорэм къысфытетхи къыситыгъагъэу, нэпэеплъэу къысфэнагъ.

НэIуасэ сызэрэфэхъугъэм сырыкIэгъожьэу зы такъикъи къыхэкIыгъэп. ЦIыфышIугъ, шъып­къагъэрэ адыгагъэрэ хэлъыгъ, ныбджэгъу дэгъугъ. Мары джырэблагъэ илъэсыбэрэ зыщылэжьэгъэ гъэзетми а зэ­пстэур къыщаIуагъ, ащ иIофы­шIэу Тхьаркъохъо Сафыет Хьа­джэрэтбый фэгъэхьыгъэ тхы­гъэм къыщыхигъэщыгъэх. Псапэ ышIагъ Сафыет дахэкIэ Хьа­джэрэтбый игугъу зэришIыжьыгъэмкIэ. ЦIыфыр цIыфышIугъэ зыхъукIэ ащыгъупшэщтэп. Гъэзетыр къызэIусхи исурэт итэу зысэлъэгъум сигопагъ, дэхабэ Хьаджэрэтбый фэгъэхьыгъэу сыгу къэкIыжьыгъ.

Хьаджэрэтбый игупсэу къэнагъэхэм Тхьэм псауныгъэ къа­рет. Тиныбджэгъу ренэу тыгу илъыщт.

ХЪУТ Якъуб.
Джэджэхьабл.