İlişkilerini geliştirecekler

Adıge Cumhuriyeti Başı görevini vekaleten yürütmekte olan Kumpıl Murat Türkiye Cumhuriyeti Novorosisk Konsolosu Yunus Emre Ozigci ile bir toplantı gerçekleştirdi. Taraflar ekonomi, kültür ve diğer konularda aralarındaki ilişkilerin daha geliştirilip pekiştirilmesi için gerekenler üzerine teatide bulundu daha fazla özen gösterecekleri hususları belirledi.

Cumhuriyet idareci konuşmasının başlangıcında Adıgeye gelen konsolosu selamladı, bu makama atanması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ekonomi, ticaret, kültür ve diğer alanlarda Adıgey ile Türkiyenin anlaşı içerisinde çalışıyor olmasına büyük değer verdiğini belirtti. Aynı zamanda Rusya ile Türkiyenin aralarındaki anlaşmazlıkları aşabilmeleri, günümüzde dostluk içerisinde bir arada çalışabildiklerinin de büyük önemi olduğunu söyledi.

Kumpıl Murat; Adıgeyde yirmiden fazla Türkiye sermayeli işletme faaliyet gösteriyor. İş adamlarınızın cumhuriyetimizi ilgi çekici bulmaları, ekonomimize yatırım yapmaları bizi memnun ediyor, gelecekte de ilişikilerimizin böylesi olacağına inanıyorum. Şüphesiz biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yerine getiriyoruz. İşletmelerimizin Türkiye pazarına girmelerinin büyük önemi var, bu konuda konsolosluğun büyük faydası gelebilir. Çalışma alanında Türkiyenin sahip olduğu tecrübeden faydalanıyoruz. Örneğin Adıgekalede bulunan ‘Kubanzernoprodukt’ isimli işletmenin kullandığı yeni teçhizat Türkiyede üretilmiş  ürünler. Bizi birbirimize sıkıca bağlayan şeylerden birisi de Türkiyede yaşayan bir kaç milyon kişiden oluşan Çerkes diasporası. Bunların yanısıra Mıyekuape kenti, Tehutemıkuaye rayonu Türkiyenin bazı kentleri ile dostluk ilişkileri içerisinde olacaklarını gösterir anlaşmalar imzaladılar, bunlar da iyi olanaklar sağlıyor.’, dedi.

Yunus Emre Ozigci’nin belirttiğine göre idareciliğini yaptığı konsolosluğun Adıgey, Krasnodar Eyaleti ve Rostov yurdu ile çalışma, ilişkileri geliştirme ve pekiştirme ana vazifesi. Bu gün cumhuriyete gelişinin sebebi de Cumhuriyet yöneticileri ile tanışma gelecekte üzerinde en çok duracakları hususları değerlendirmektir. Konsolos, günümüzde Rusya ile Türkiyenin anlaşıyor olmasının, çeşitli projelerin hayata geçiriliyor olmasının büyük önemi olduğunu belirtti. Bu konuda her iki ülkenin başkanının büyük işleri gerçekleştirdiklerinin de altını çizdi.

Konsolos; ‘- Adıgeyin yatırım alanında cazip olduğu malum. Bu yüzden Türkiye sermayeli işletmelerin sayısını arttırmamız mümkün. Türkiyede çerkeslerin çok sayıda yaşıyor olmasının sağladığı olanakları birlikte değerlendirmeliyiz, bu devletlerimizi birbirine bağlayan bir köprü olmalı. Adıgey idarecisinin ortaya koyduğu vazifelerin yerine getirilmesi konusuna özen göstereceğim, faydamı da dokundurmaya çaba sarfedeceğim.’, dedi.

Toplantıya Adıge Cumhuriyeti Başkanı ve bakanlar kurulu idari işler amiri Thakuşıne Murat, Mıyekuape belediye başkanı Aleksandr Narolin, RF. Dışişleri bakanlığı Mıyekuape şubesi yetikilisi İgor Terziyan, Adıgey Cumhuriyeti ve Krasnodar Eyaleti müslümanları müftüsü Kerdene Askerbıy de iştirak etti.

THARKOHO Adam

Fotoğraflar A. GUSEV tarafından çekildi

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi