Cumhuriyete yardım edecekler

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi ekonomi ve politika komitesinin son toplantısı Adıgey’de gerekleştirildi. Bu arada şunu da belirtmeliyiz böylesi bir toplantı ilk defa gerçekleştirildi.

Toplantıda ele aldıkları konu ise «Günümüz şartlarında Rusya Federasyonu Subyektlerinin sosyo-ekonomik kalkınma şartları’ idi. Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Nikolay Federov toplantıyı idare etti.

Etkinliğe Adıge Cumhuriyeti Başı görevini vekaleten yürütmekte olan Kumpıl Murat, Federasyon Sovyeti Ekonomi ve Politika Komitesi Başkanı Yurıy Neelov, senatör Hopserıko Murat ve Vyaçeslav Şverikas ve diğerleri de katıldı.

Kumpıl Murat konuşmasında bu günkü toplantının geçtiğimiz yıl Federasyon Konseyinde gerçekleştirilen ‘Adıgey Gününün’ bir devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Kumpıl Murat; Adıgey sosyo-ekonomik olarak gelişiyor, cumhuriyetimiz bütçesinin faydalı bir şekilde kullanan bölgeler arasında yer alıyor. Rusya Federasyonu Başkanınıın mayıs ayı talimatlarını eksiksiz yerine getiriyoruz.

Yetim çocukların ve çeşitli indirimlerden faydalanması gereken insanların konut sahibi edilmeleri husunda da sorunları çözüyoruz. Bu son yıllarda cumhuriyetimizde bereketli hasatlar da yapıldı, bu kapsamda her yıl hektar bazında pirinç ve meyvalıkların miktarını arttırıyoruz. Faaliyete yeni başlayan çiftliklere ve hayvan besicilerine yardımcı oluyoruz. Bu son yıllarda en çok üzerinde durduğumuz hususlardan birisi de ekonomimize katkısı olan yatırımcıların cezbedilmesi ve bu sektörlerin geliştirilmesi bu bağlama turizm sektörü de dahil. Günümüzde önem verdiğimiz hususlar arasında Leğo-Nakhe turizm projesinin de hayata geçrilmesi yer alıyor’ dedi.

Toplantı katılımcıları  Leğo-Nakhe turizm kompleksi çalışmalarının geliştirilmesi yönünde su iletim şebekesi inşası için gereken paranın cumhuriyete temin edilmesi, tarım alanında dolu yağışlarının zararlarınıın önlenmesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi vb. başka konuları da ele aldılar.

Nikolay Federov; ‘-Adıgeyin federal bütçeden salınan parayı faydalı bir şekilde kullanıyor olmasının önemi olduğunu düşünüyorum. Kesin bir dille bu gün dile getirdiğiniz projeler için de yardımcı olacağımızı belirtebilirim. Böylesi toplantıları daha fazla düzenlersek de faydalı olacağından şüphemiz yok’ dedi.

ĞONEJIKO Setenay

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi