Yollar, köprüler yaptılar

Gazetemizde daha öncede yayınladığımız üzere ‘Adıge Cumhuriyeti 2015 yılı bütçesi ile yapılmış olanlar’ isimli halka açık parlemento oturumu içinde bulunduğumuz şu günlerde gerçekleştirildi.

Bakanların, milletvekillerinin, çeşitli kurum ve dairelerin idarecilerinin, öğrencilerin vd. katıldığı bu açık parlemento oturumunu Adıge Cumhuriyeti Maliye Bakanı Dole Doletbıy ve Adıge Cumhuriyeti Devlet Konseyi-Xase Bütçe-Finans ve Vergi Politikaları Komitesi Başkanı Mırze Canbeç yönetti.0_595c5_5d9964ec_XXL

2015 yılı bütçesi, bunun yanısra RF. Başkanının mayıs ayı kararlarının yerine nasıl getirildiği, Sosyal görevlerin nasıl yerine getirildiği hakkında Bakan Dole Doletbıy bir konuşma yaptı.

Konuşmasında çeşitli zorluklarla karşılaşmış olmalarına rağmen üzerlerine düşen görevleri, sosyal programları kesinlikle yerine getirdiklerini, çalışmalarının federal Merkez tarafından takdir edilerek karşılandığını özellikle belirtti.

Tüm bu sonuçsal anlama haiz çıkarsamalar neticesinde bu yılki bütçenin yerine getirilmesi esnasında en çok üzerinde duracakları hususlara, kaygı duydukları, eksikliğini hissettikleri şeylere de değindi.

Bakanın büyük öneme sahip olarak bahsettiği şeylerden birisi de cumhuriyetimiz karayollarının yenilenmesiydi.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet karayollarına ayrılan fon 950,4 milyon rubleydi, bunun 891,9 milyon rublesi ise kullanılmıştı.

Cumhuriyetimiz ve yerel idareler arası öneme sahip karayolları için 682,2 milyon ruble, yerel anlamda önemi olan yollar için, 152, 7 milyon ruble harcanmıştı.

Bunun yanısıra karayolu hizmetleri ve diğer ilgili kalemlerde 56,9 milyon rublelik harcama yapıldı.

Bu şekilde Cumhuriyet Yolları hizmetlerinin gelişmesi için federal bütçe tarafından da 204,9 milyon ruble salınmıştı.

Fakat ihalelelerin açılması zaman aldığı için söz konusu bu paranın sadece 83 milyonluk kısmı harcanabildi. Geri kalan 121,9 milyon ruble ise nisan ayında cumhuriyetimize geri döndü.

Cumhuriyet karayolları fonu tarafından salınan mülkle çağdaş normlara uygun yollar köprüler yapıldı, günümüzde de bu alanda çalışmalara devam ediliyor.

THARKOHO Adam

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi