Sonuçları değerlendirdiler, amaçları belirlediler

Rusya federasyonu Federasyon federal Meclisi başkanı Valentina Matviyenka ile Adıgey başı Thakuşıne Aslan Moskovada biraraya geldiler.

Federal Mecliste nisan ayı sonlarında Adıgey günleri adı ile gerçekleştirilen etkinliği değerlendirdiler, gelecekte de benzer şekillerde cumhuriyetimizin federal merkez ile yapabileceği çalışmaları ele aldılar.

Federal Meclis Başkanına göre, Cumhuriyet günleri ilgi çekiciydi ve pek çok kişinin hoşuna gitti.

Adıgeyi temsil eden heyetin faydalı çalışmaları neticesinde senatörler cumhuriyet, onun gösterdiği gelişmeler ve sahip olduğu olanaklar hakkında bilgi sahibi oldular.

Sosyal ve ekonomik alanlarda cumhuriyetimizde gerçekleştirilen konular hakkında konuşulduğunda belirli tavsiyelerde bulundular, Adıgeyin çeşitli alanlarda gösterdiği kalkınmaların altını çizdiler.

Bu alanlarda cumhuriyetimizin sahip olduğu büyük tecrübenin diğer bölgelerce de değerlendirilmesinin yerinde olacağı tesbitinde bulundular.

Valentina Matviyenke, Cumhuriyet günlerinin iyi organize edildiğini, Adıgeyi tanıtan serginin ilgi çekici olduğunu, AC. Başı Thakuşıne Aslan’ın Federal mecliste yaptığı sunumun özlü olduğunu belirtti.

Matviyenkenin belirttiğine göre, ele alınan konular önemliydi ve bunlarla alakalı alınan kararların yerine getirilmesi hususununda üzerinde önemle duracaklar. Gelecekte de cumhuritimizin federal meclisin desteğine güvenebileceğinin de altını çizdi.

Thakuşıne Aslan Valentina Matviyenkeye Cumhuriyetimize gösterdiği ihtimamdan, Cumhuriyetimizin ilk defa Federal Mecliste böylesi temsiline sağlanan imkandan dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Başının belirttiğine göre, böylesi etkinlikler cumhuriyetimize verilen değerin artmasına vesile oluyor, senatörlerle aracısız direk böylesi kurulan temaslar cumhuriyetin sosyo-ekonomik kalkınması için olan amaçların yerine getirilmesinde faydalı oluyor.

Thakuşıne Aslan Federal merkezle geliştirilen böylesi ilişkilerin cumhuriyetimizin federal programlara iştiraki ve büyük projelerin gerçekleştirilmesi babından faydalı olacağını düşündüğünü belirtti.

AC Başı, Federal mecliste ‘Adıgey Günleri’ esnasında uygun görülen, üzerinde durulan hususların her birinin değerlendirileceğini bunların gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi.

Bunun yanısıra gelecekte de Federal Meclis ve devletin diğer organları ile fayda sağlayıcı benzer etkinlikler içine gireceklerini de belirtti.

Hatırlatacak olursa; 25-27 Nisan tarihleri arasında Federal mecliste Adıgey günleri gerçekleştirilmişti. Federal meclisin komiteler toplantısında Adıge Cumhuriyetinin sosyo-ekonomik durumu hakkında görüşülmüştü. Parlementerler bu etkinliklerde Adıgeyin göstermiş olduğu kalkınma hakkında bilgi sahibi olma olanağına sahiplerdi.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi