Я 25-рэ ешIэгъухэр

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм 2015 — 2016-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэр яIагъэх. Ростов-на-Дону, Краснодар, нэмыкIхэм якомандэхэм алъыплъэхэрэм мэфэ гушIуагъохэр къякIугъэх.

КIэуххэр

«Анжи» — «Кубань» — 1:0, «Ростов» — «Зенит» — 3:0, ЦСКА — «Динамо» — 1:0, «Краснодар» — «Уфа» — 4:0, «Амкар» — «Локомотив» — 0:1, «Рубин» — «Терек» — 0:1, «Спартак» — «Мордовия» — 2:2, «Крылья Советов» — «Урал» — 1:1.

ЧIыпIэхэр

 1. «Ростов» — 51
 2. ЦСКА — 50
 3. «Локомотив» — 46
 4. «Краснодар» — 46
 5. «Зенит» — 46
 6. «Терек» — 41
 7. «Спартак» — 38
 8. «Урал» — 35
 9. «Рубин» — 30
 10. «Кр. Советов» — 27
 11. «Амкар» — 26
 12. «Динамо» — 24
 13. «Уфа» — 23
 14. «Кубань» — 20
 15. «Анжи» — 19
 16. «Мордовия» — 18.

Я 26-рэ ешIэгъухэм ащызэIукIэ­щтхэр: «Зенит» — «Кубань», «Ло­комотив» — «Спартак», «Терек» — «Кр. Советов», «Уфа» — «Рубин», «Краснодар» — «Анжи», «Урал» — ЦСКА, «Динамо» — «Ам­кар», «Мордовия» — «Ростов».