Шапхъэхэр бэмэ аукъох

Республикэм щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэу къэкIуагъэхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу полицием иIофышIэхэр къяджэх. Сыд фэдизэу шъогузажъоми, автомобильхэр зэрыкIорэ гъогоу «зебрэр» зытемылъым утехьэ зэрэмыхъущтыр шъугу къагъэкIыжьы.

bk_info_orig_12575_1402027266БлэкIыгъэ тхьамафэм къы­кIоцI лъэсрыкIуи 180-мэ тазырхэр атыралъхьагъэх. Ахэр машинэхэр зэрыкIорэ гъогухэм зэрателъадэхэрэм анэмыкIэу, нэфрыгъуазэм емыжэхэу гъогум зэпырыкIхэуи мэхъу. Ахэр мэгузажъох, ау а такъикъ заулэм къыкIоцI тхьамыкIагъо къащышIын зэрилъэкIыщтыр къагурыIорэп.

ЦIыфым ипсауныгъэ нахь лъапIэ щыIэп. Гъогум шъузытехьэрэм, ар зыщышъумыгъэ­гъупш.