«Динамо-МГТУ-м» ирекорд

«Русичи» Курск — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 85:94 (26:18, 23:20, 14:31, 22:25).

Тыгъэгъазэм и 24-м Курскэ щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Гончаров, И. Фомин, Ю. Игнатьев.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 7, Абызов — 24, Милютин — 6, Хмара — 22, Еремин — 27, Путимцев — 1, Чураев — 7, Ковалев.

 

— Апэрэ такъикъ 20-м ыуж очко 11-кIэ бысымхэр тапэ иты­гъэх, — къытиIуагъ телефонкIэ Адыгеим изаслуженнэ тренерэу, баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым. — ТиешIа­кIохэм Николай Ереминыр иIэ­пэIэсэныгъэкIэ къахэсэгъэщы. Хъурджанэм Iэгуаор ридзэнымкIэ ащ щысэшIу къыгъэлъагъощтыгъ, зэхэщэн Iофыгъохэри дэгъоу ыгъэцакIэ-щтыгъэх. Илья Хмарэ, Максим Абызовым, Артем Гапошиным текIо­ныгъэм икъыдэхын яIахьышIу халъхьагъ. Тиспортсменхэм сафэраз.

2015 — 2016-рэ илъэс зэнэкъокъум «Динамо-МГТУ-м» ешIэгъу 15 иIагъ, зэкIэри къыхьыгъ. Тикомандэ апэрэ чIыпIэм зэрэщыIэм дакIоу, гъэхъагъэу ышIыгъэмкIэ рекорд ыгъэуцугъ.

Курскэрэ Мыекъуапэрэ яешIа­кIохэр тыгъуасэ ятIонэрэу зэIу­кIагъэх.