Projenin hayata geçirilmesi

Adıge Cumhuriyeti Lideri Kumpıl Murat Adıgey Tabiat Gözetim Kurumu müdürü Roman Moldavanova ile ‘Ekoloji’ isimli ulusal projenin hayata geçirilmesi konusunda yapılanları ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.

Etkinliğe Adıge Cumhuriyeti Başbakanı Aleksandr Narolin, Başbakan yardımcısı Sapıy Vyeçeslav, AC Bakanlar kurulu idari işler amiri Hotko Saniyet, Adıgey Tabiat Gözetim Kurumu daire başkanı Anatolıy Nikolayev ve diğerleri katıldı.

Adıgey lideri Ekoloji ulusal projesinin hayata geçirilmesi konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Kumpıl Murat; — Cumhuriyetimiz devlet organları bu projenin yaşama geçirilmesi konusuna  özen gösteriyorlar. Bizi kapsayan çevreleyen dünyanın doğanın muhafazasına özen gösteren yaklaşımlara büyük önem veriyoruz. En önemli konular arasında ekolojinin korunması da yer alıyor. Çünkü bir bütün olarak insanoğlunun yaşamı dahi onunla ilintili., — dedi.

Taraflar katı atıklar sorunu ve ‘Temiz su’ isimli projelerin nasıl yürütüldüğü konusuna değindi.

Katı atıklar konusu ele alınacak olursa bu konuda çizilen yol haritasına uygun olarak bölgemizde oluşturulan oporotör çalışmalarına başladı. Bunun yanısıra eko park ve çöp işleme tesislerinin de yapımına başlandı.

Temiz Su projesi ise kısım kısım halinde yerel idarelerce  yerine getiriliyor. Amaçlanan durum ise halkın yüzde 97’sine temiz içme suyu ulaştırma. Bu kapsamda  50 yerleşkede 38 su depolama alanı-deposu oluşturulacak veya tadilattan geçirilecek. Günümüz itibariyle Koşhable rayonunda ilgili çalışmalar yürütülüyor.

‘EvroKim-Beloreçensk’ ve ‘Kievo-Juraki APK’ isimli firmalarda yapılan denetleme ve diğer çalışmalara değinildi. Belirtildiğine göre  Adıgey Tabiat Gözetim Kurumu’nun denetim programında bu firmalar da yer alıyor.

THARKOHO Adam

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi