Hala daha da geliştirilmesi gerekiyor

İş istihdamının, ücretlerin, ihraç ürünlerinin miktar ve kalem sayısının arttırılması, firmaların genişleyerek büyümesinin konu edinildiği iki ulusal projenin yaşama geçirilmesi babından geçen yıl yapılanların değerlendirildiği, yapılması gerekenlerin ele alındığı AC bünyesinde kurulmuş bulunan çalışma grubunun  toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıyı AC Başbakan yardımcısı Sapıy Vyeçeslav yönetti.

Federal merkez tarafından belirli amaç ve sorumlulukları da ihtiva eden ulusal bu iki projeye Adıgey geçen yıl katıldı.

Bu projelerin yaşama geçirilmesinde bazı bakanlıklar, ilgili pek çok devlet kurumu çalışıyor, bunları denetleyen-gözlemleyen üst yapı ise AC Ticaret ve Kalkınma Bakanlığı. Bakanın ifadesine göre federal merkez tarafından 2019 yılında bu projeler için ortaya konulan hedeflere cumhuriyetimizde ulaşıldı.

Söz konusu ulusal projelerin yaşama geçirilebilmesi için bölgemize mahsus çeşitli yerel-bölgesel projeler oluşturuldu, bunlar üzerine çalışacak sorumlu olacak bakanlıklar, kurumlar, kuruluşlar belirlendi. «İş istihdamı ve var olan istihdamın iyileştirilmesi» isimli ulusal projenin yaşama geçirilmesi için cumhuriyetimize mahsus 3 bölgesel-yerel proje oluşturularak faaliyete başlandı.  «İhracaatçılar ve ihracaat» isimli ulusal projenin yaşama geçrilmesi içinde benzer şekilde cumhuriyetimizde 4 ayrı bölgesel-yerel program oluşturuldu.

Söz konusu her proje ve program kendi alanlarında çeşitli çalışmalar yaptı. Toplantı esnasında bunlar birer birer ele alınıp değerlendirildi. 2020 yılında yapılması öngörülen gerekli görülen şeyler de ele alındı. Bölgesel-yerel projelerden birisi bölgemizdeki tarımsal üretim fazlasının ihracaatının arttırılmasıydı. Cumhuriyetimizin tarımsal üretime dayalı ekonomiye sahip olması hasebiyle bu konuda üstesinden gelinen şeyler daha çok.

AC Tarım bakan yardımcısı Hut Damiret’in belirttiğine göre, cumhuriyetimiz üretici ve ihracaatçıları geçtiğimiz yıl 13 milyon ABD doları tutarında ihracaat gerçekleştirildi. Yukarıda söz konus ettiğimiz ulusal projeler çerçevesinde Federal Merkez Adıgey’in 9,7 milyon ABD doları tutarında ihracaat yapması hedefini öngörmüştü. En çok ihracaatı yapılan ürünler ise Mamrıko firması tarafından üretilen ayçiçek ve diğer bitkisel yağlar, Krasnogavrdeyske rayonunda faailiyet gösteren Hatıkuay firmasınca süt  ve süt ürünleri, bunların yanısıra diğerler.

Her ne kadar geçen yılki göstergeler amaçlanan hedeflere ulaşıldığını gösteriyorsa da yine de bu yıl yapılması gereken şeylerin sayısı da az değil. Başbakan yardımcısı tüm nüveleri değerlendiren konuşmasında konuyu şu şekilde dillendirdi;

— Her başlangıç, bir zorluk ihtiva eder. Fakat söz konusu bu ulusal projelerin taşıdığı önem, ekonomimize sağlayacağı büyük katkıları göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdürürsek  2020 уılı sonuçlarının daha iyi olacağına inanıyorum.

HUT Nefset

AÇUMIJ Hilmi